• Elke dienst moet een eindverantwoordelijke hebben die samen met een team van TU Delft Library (en de universiteit) de dienst verleent.

  Waarom is dit belangrijk?

   

  Als het onduidelijk is wie eindverantwoordelijk is, kan dat tot verwarring en onduidelijkheid leiden over het doel van de dienst. Daarom is er een aangewezen persoon nodig die:

  • overzicht heeft over het proces, de doelstellingen, de taken en de betrokkenen;
  • beslissingsbevoegd is met betrekking tot processen, belangenverstrengeling, enzovoort;
  • bij vragen, klachten, opmerkingen en dergelijke in staat is de juiste persoon aan te wijzen om het af te handelen;
  • verantwoordelijkheid neemt voor continue verbetering;
  • projecten die voortvloeien uit de dienst kan initiëren of hierbij kan aansluiten, denk aan procesontwikkeling, optimalisatie, software-evaluatie, gebruikersfeedback, enzovoort.

   

  Wat kun je doen?

   

  • Wijs een eindverantwoordelijke aan die samen met een team binnen een afdeling, de Library of de universiteit de dienst verleent.
  • Organiseer een achtervang voor belangrijke taken.
  • Leg de belangrijke workflows voor de dienst vast, bijvoorbeeld in procesbeschrijvingen of werkinstructies.
  • Zorg ervoor dat de dienst voldoet aan de service standards.

   

  Richtlijnen: