Een dienst moet intuïtief en eenvoudig te begrijpen zijn. Zorg ervoor dat de gebruiker zich betrokken voelt en snapt wat de dienst inhoudt.

Waarom is dit belangrijk?

Studenten en medewerkers hebben het druk. Zij zijn gewend aan professionele dienstverlening op het internet, waar taal en gebruiksvriendelijkheid een dienst kunnen maken of breken. Diensten die lastig te gebruiken zijn, waarbij de eindgebruiker te veel denktijd moet besteden aan uitzoeken hoe het werkt, worden zelden of nooit gebruikt.

Wat kun je doen?

  • Test de gebruikservaring van verschillende gebruikersgroepen, met eenvoud als belangrijkste ontwerpprincipe.
  • Test de gebruikservaring van gebruikersgroepen op verschillende apparaten (dat wil zeggen: via browsers en telefoons).
  • Splits, waar dat zinvol is, complexe diensten op in eenvoudigere diensten.
  • Stel bij het inkopen van diensten van derden in de aanbestedingseisen vast dat deze diensten dezelfde maatstaf voor gebruiksgemak hanteren.
  • Wees je bewust van de toegankelijkheid van een dienst. Kan de dienst door alle eindgebruikers worden gebruikt, ongeacht een handicap? Zo niet, maak dan een plan om de toegankelijkheid van de dienst te verbeteren.

Richtlijnen: