• Vermijd jargon en gebruik heldere taal die alle gebruikers gemakkelijk begrijpen. Waarom is dit belangrijk?

  Helder taalgebruik draagt bij aan wie we zijn en wat we willen uitstralen: een toegankelijke en open Library. De taal die we gebruiken zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk de informatie, dienst of expert vinden die ze zoeken. Dit draagt bij aan het gebruiksgemak van onze diensten.

  Tips voor helder taalgebruik:

  • Vermijd jargon. Gebruik specialistische terminologie alleen wanneer je zeker weet wie de doelgroep is en wat hun kennisniveau is (eenvoud is de norm, jargon de uitzondering).
  • Bekijk de dienst vanuit het perspectief van de gebruiker en pas je taal hierop aan. Denk aan: verschillende doelgroepen (studenten, onderzoekers, docenten, externe bezoekers), kennisniveau, soort informatie, enzovoort.
  • Gebruik altijd de stijlgids van de Library, bijvoorbeeld: gebruik korte, actieve zinnen, gebruik tussenkopjes om de tekst op te splitsen, enzovoort.

  Wat kun je doen?

  • Evalueer het taalgebruik in de meest geraadpleegde onderdelen van de dienst. De communicatieafdeling kan hierbij helpen.
  • Wijs binnen het team een hoofdtekstschrijver aan die training krijgt in duidelijk taalgebruik.
  • Gebruik duidelijke en vergelijkbare taal op alle kanalen (website, Netpresenter, hand-outs).
  • Analyseer de betrokkenheid van gebruikers om te bepalen of de informatie duidelijk is (en ook of je die in het Engels of Nederlands moet aanbieden).
  • Raadpleeg de stijlgids van de Library (Library Stijlgids).

  Externe richtlijn: