Zorg voor een zo volledig mogelijke beschikbaarheid van de (digitale) dienst en communiceer uitval (downtime) tijdig.

Waarom is dit belangrijk?

Eindgebruikers zijn afhankelijk van de dienst en willen er altijd gebruik van kunnen maken. Onbetrouwbare diensten schaden het vertrouwen van gebruikers, waardoor ze minder geneigd zijn terug te keren.

Wat kun je doen?

  • Communiceer uitval en onderhoud duidelijk op de homepage van de dienst en als het nodig is ook op andere gerelateerde kanalen.
  • Zorg voor een kanaal waarop gebruikers contact kunnen opnemen met de dienst als het hoofdkanaal niet beschikbaar is. Adviseer, waar mogelijk, een alternatieve dienst of wijze van ondersteuning.
  • Stel (als dit relevant is) een servicelevelagreement (SLA) op met de ICT-afdeling van de TU Delft (of stel een SLA op voor een dienst die door een derde partij wordt gehost).
  • Voor diensten met veel gebruikers of privacygevoelige gegevens: voer samen met de ICT-afdeling of de derde partij, periodieke stresstests uit (zowel op het gebied van capaciteit als beveiliging) om de betrouwbaarheid van de dienst te waarborgen. Neem deze kosten op in de jaarlijkse begroting.