Publiceer regelmatig statistieken om inzichtelijk te maken wat goed gaat en wat beter kan.

Waarom is dit belangrijk?

Het is belangrijk een (gezamenlijk) doel te hebben voor de richting die de dienst opgaat. We willen immers dat onze gebruikers het optimale uit onze inspanningen blijven halen. We willen een basis creëren die ruimte biedt voor inhoudelijk overleg en reflectie op hoe het met een dienst gaat en hoe het beter kan. Door statistieken te delen, kunnen we eerlijk en open discussiëren over hoe een dienst zich ontwikkelt. De statistieken zijn niet bedoeld om een dienst te bekritiseren, maar om richting te geven.

Wat kun je doen?

  • Houd het heldere en eenduidige doel uit standard 2 in het oog.
  • Definieer jouw idee van succes en zet dat om in een vast aantal doelen (bijvoorbeeld: actiegericht, inspirerend) en bijbehorende KPI’s. Kies een tijdspad, bijvoorbeeld een, drie of vijf jaar.
  • Evalueer regelmatig de belangrijkste resultaten. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Stel vast wat ‘regelmatig’ in deze zin inhoudt.
  • Publiceer en communiceer resultaten in lijn met standard 10 zodat de Library en andere partijen kunnen leren van de manier waarop we onze diensten verbeteren. Gebruik interne evaluaties voor gevoelige resultaten en reflectie.

Richtlijnen: